Zalecenia serwisu:

Projektory multimedialne nie są urządzeniami zabezpieczonymi przed dostępem powietrza czy cząsteczek kurzu, dlatego kurz może dostać się do ich wnętrza. Brak regularnej konserwacji powoduje zbieranie się cząsteczek kurzu w urządzeniu, następnie w jego optycznych częściach. Zbierający się kurz utrudnia obieg powietrza w projektorze i może doprowadzić do podniesienia jego temperatury. W rezultacie powoduje to, że cząsteczki kurzu osiadają na stałe na częściach optycznych projektora doprowadzając do ich uszkodzenia.

WAŻNE

  1. Czyszczenie lub wymiana filtra co 200-300 godz. Radzimy regularne czyszczenie filtra w projektorze, w przypadku gdy czyszczenie jest niewystarczające zalecamy jego wymianę. 
  2. Konserwacja projektora w serwisie co 12 miesięcy lub co 1500 godz. (Serwis sugeruje częstszą konserwację w przypadku gdy urządzenie działa w trudnych warunkach (w mocno zapylonym środowisku)

Okresowa konserwacja w serwisie, jak i regularna wymiana filtra przedłuża żywotność urządzenia.