Diagnozowanie usterek i problemów ze sprzętem. Przygotowanie ekspertyz technicznych dla klientów. Wsparcie eksperckie i techniczne w zakresie diagnozowania usterek i błędów pracy urządzeń projekcyjnych.